OneTouch Reveal®

Polityka dotycząca plików cookie OneTouch Reveal®

Witamy w OneTouch Reveal®. Celem niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie jest wyjaśnienie zasad gromadzenia i przechowywania danych za pomocą plików cookie i innych technologii przez aplikację internetową OneTouch Reveal® obsługiwaną przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest ważnym elementem Aplikacji i nie dotyczy innych witryn internetowych poza jej zakresem. Zgodnie z przepisami niektórych krajów jest wymagane, aby firmy przechowujące pliki cookie na komputerach użytkowników przekazywały informacje na temat sposobów korzystania z tych plików i uzyskiwały zgodę użytkowników na ich przechowywanie na swoich komputerach. W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie określono rodzaje plików cookie przechowywanych przez tę witrynę internetową oraz usługi zewnętrzne, z których korzystamy, opisano ich cele oraz możliwe sposoby zarządzania nimi przez użytkownika. Rejestrując się w witrynie internetowej lub korzystając z niej w inny sposób, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. W szczególności użytkownik upoważnia firmę Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. i jej podmioty powiązane, partnerów biznesowych oraz dostawców usług do przechowywania danych w celach opisanych w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie i Polityce ochrony prywatności.

Zarządzanie plikami cookie

Pliki cookie na ogół można zablokować lub usunąć za pomocą ustawień związanych z przeglądarką użytkownika. Więcej informacji dotyczących blokowania i usuwania plików cookie można znaleźć w instrukcjach przeglądarki. Pliki cookie ustawione przez firmę LifeScan są niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej, aby nie zablokować uwierzytelniania użytkownika, zarządzania sesją i treścią. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane, witryna internetowa nie będzie działać w zamierzony sposób. W celu zarządzania plikami cookie użytkownik może je usunąć po sesji. Pliki cookie utworzone przez dostawców usług nie są niezbędne do zamierzonego działania witryny internetowej, ale są dla nas istotne, aby poznać rodzaje użytkowników i sposoby korzystania przez nich z tej witryny. Te pliki cookie można blokować bez wywierania negatywnego wpływu na zamierzone działanie witryny internetowej oraz można nimi zarządzać za pomocą narzędzi wymienionych w części Zarządzanie w tabeli.

Rodzaje plików cookie używanych w tej witrynie internetowej

Pliki cookie niezbędne do działania witryny internetowej

Źródło

Cel

Data ważności

Zarządzanie

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.

Zarządzanie sesją
Uwierzytelnienie użytkownika
Zarządzanie treścią, taką jak język użytkownika

Od czasu trwania sesji użytkownika do 2 lat od momentu, gdy użytkownik ostatnio korzystał z witryny internetowej.

Tych plików cookie nie należy blokować. Pliki cookie można usunąć po zakończeniu sesji przez użytkownika.Źródło

Cel

Data ważności

Zarządzanie

Google

Analiza witryn internetowych

Od czasu trwania sesji użytkownika do 2 lat od momentu, gdy użytkownik ostatnio korzystał z witryny internetowej.

Te pliki cookie można zablokować. Tymi plikami cookie można zarządzać za pomocą narzędzi dostępnych na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Adobe

Analiza witryn internetowych

Od czasu trwania sesji użytkownika do 5 lat od momentu, gdy użytkownik ostatnio korzystał z witryny internetowej.

Te pliki cookie można zablokować. Tymi plikami cookie można zarządzać za pomocą narzędzi dostępnych na stronie www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub innych żądań związanych z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie lub praktykami stosowanymi w Aplikacji w zakresie danych należy skontaktować się z naszym przedstawicielem:


Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.
Johnson & Johnson Poland Sp. zo.o. Iłżecka 24 Warszawa 02-135
801232323

info@onetouch.pl

Ostatnia aktualizacja: 05/2019